Tuesday, February 27, 2018

Jodhaa Akbar (2008)
မဂိုအင္ပါယာသည္ အာရွသမိုင္းတြင္ထင္ရွားၿပီး အိႏၵိယတြင္ ၁၅၂၆ မွ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့သည့္ အင္ပါယာႀကီးျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ၁၅၄၀ မွ ၁၅၅၅ – အခ်ိန္မွာ ဆူလတန္ ဘုရင္မ်ားလက္ေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေသာ အခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ထိုအခ်ိန္ကုိ ႏႈတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက – ၁၅၅၆ မွ ၁၇၀၇ အထိ ဘုရင္ Akbar ႏွင့္ သူ ့အရိပ္အရာကို ဆက္ခံၾကသည့္ သူ ့ သား Jahangir, Shah Jahan ႏွင့္ Aurangzeb တို ့မွ အိႏိၵယ ေဒသ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မဂုိအင္ပါယာ၏ သက္တမ္းအမွန္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀သာ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

မဂိုအင္ပါယာ၏ ပထမဆံုးဘုရင္မွာ မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ အာရွအလယ္ပိုင္းမွ Turk လူမ်ိဳးမူစလင္တဦးၿဖစ္ သည့္ Babur ( သူတို ့၏ ဘာသာၿဖင့္ Tiger ) ၿဖစ္သည္ ။သူသည္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းရွိ Delhi, Ibrahim ေဒသမွ အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ဘုရင္မ်ားကို ေအာင္ နိဳင္ၿပီး အင္ပါယာ ကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ မဂိုအင္ပါယာ၏ ပထမဆံုးၿမိဳ ့ေတာ္မွာအိႏၵိယေၿမာက္ပိုင္းရွိ Āgra ၿမိဳ ့ၿဖစ္သည္ ။ Babur သည္ အႏိၵယေၿမာက္ဖက္ေဒသမ်ားကို သိမ္းယူနိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၅၃၀ – အခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္ ။

သူ၏ သား Humayun လက္ထက္တြင္ အာဖဂန္မ်ား ႏွင့္ ဆူလတန္ ဘုရင္ Gujarāt တို ့၏ရန္အား ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆိုင္လာရသည္ ။ Humayun သည္ အာဖဂန္ ေဒသကို ေအာင္နိင္ၿပီးေနာက္ ကဘူးၿမိဳ ့ကိုသိမ္းယူကာ အခိုင္အမာ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ၁၅၅၆ – ခုႏွစ္တြင္Humayun ေသဆံုးၿပီးေနာက္ Babur ၏သားငယ္ Akbar မွ ဘုရင္ေနရာကို ဆက္ခံခဲ့သည္ ။ သူ ့လက္ထက္တြင္Humayun အခ်ိန္က ဆံုးရွံဳးခဲ့သည့္ အိႏိၵယ ေၿမာက္ဖက္မွ ဟိႏၵဴနယ္ေၿမမ်ားကို ၿပန္လည္ သိမ္းယူ နိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အင္ပါယာသည္က်ယ္ၿပန္ ့လာခဲ့သည္ ။

သမိုင္းပညာရွင္အမ်ားစုမွ မဂိုအင္ပါယာကို စတင္ထူေထာင္သူအား Akbar အၿဖစ္ သာမွတ္ယူၾကသည္ ။ သူ ့လက္ထက္တြင္အိႏိၵယေတာင္ဖက္ ေဒသမ်ားကိုေအာင္နိင္ၿပီး မဂိုအင္ပါယာ သည္ အာဖကန္နစၥတန္မွသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္အထိက်ယ္ၿပန္ ့ခဲ့သည္ ။ အသက္ ၁၄ႏွစ္မွ စတင္ကာ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ဘုရင္ Akbar အား အိႏၵိယႏုိင္ငံဟ အႀကီးျမတ္ဆုံး ဘုရင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္မွာ မဂိုဧကရာဇ္ အကဘာ ႏွင့္ အမက္ဘုရင္ ဘာမာရဲ႕ သမီးေတာ္တို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လက္ထပ္ျခင္းက သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္ ။ မင္းသမီး နာမည္ဟာ ဂ်ဳိဓ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယေန႔အထိ ယူဆခ်က္ေတြ ရိွေနတယ္ ။ သမိုင္းဆရာတစ္ခ်ဳိ႕က သူ႕ကို ဟာကာဘိုင္လို႔လည္း ေခၚၾကတယ္ ။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဟိရာခြန္ဝါလို႔ ေခၚၾကတယ္ ။ ဂ်ီယ မိဖုရား မန္မတိ နဲ႔ ဆာဟိဘိုင္လို႔လည္း ေခၚၾကေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေတာ့ သူ႕နာမည္က ဂ်ဳိဓဘိုင္ ျဖစ္လာတယ္ ။ ဒါက သမိုင္းအဆိုတစ္ခုပါ တစ္ျခားအဆိုေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္ ။

စစ္ပြဲေတြ ၊ ဘာသာေရးအ႐ႈပ္အေထြးေတြ စီးပြားေရးေတြ ၊ အာဏာလုမႈေတြ ၊ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေကာင္းတစ္ကားပါပဲ ။ ျပသခ်ိန္ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္ တစ္ဝႀကီးၾကည့္႐ႉရမယ္ ။

ရုပ္ရွင္အညႊန္း - DMO Entertainment

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 720p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Biography
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1.6 GB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1224x520
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 3h 33 mins
[Translated By]:………….........:) DMO Entertainment
[Encoded By]:...................... :) R!B Jodhaa Akbar
(2008) on IMDb


Download
1.6 GB
G-Drive HD
Monday, February 19, 2018

7 Khoon Maaf (2011)

မိန္းမတိုင္းဟာ
တစ္သက္မွာ တစ္ခါေတာ့ သူတို႔ ေယာက်္ားေတြကို သတ္ပစ္ဖို႔ စဥ္းစားဖူးတယ္ တဲ့ .....


ခင္ဗ်ားဟာ အိမ္ေထာင္သည္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕မိန္းမကို ေမးၾကည့္ပါ ။
အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကို သတ္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ သူစဥ္းစားဖူးလိမ့္မယ္တဲ့ .....

ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို႔ ခင္ဗ်ား အခုထိ အသက္ရွင္ေနလဲ သိလား?

"ကေလး"

ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ရလိုက္ရင္
မိန္းမေတြဟာ ေယာက်္ားကို ပိုၿပီး သည္းခံလာႏိုင္လာတယ္တဲ့ ... ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား အခုခ်ိန္အထိ အသက္ရွင္ေနတာေပါ့ .....

ဆူဆန္နာ အန္နာမရင္း ဂ်ိဳဟန္နာ ဆိုတဲ့
သူေဌးမ တစ္ေယာက္ ေယာက်္ား ၆ ေယာက္ထိ ယူခဲ့တယ္ အကုန္ေသကုန္တယ္ ။

တကယ္ေတာ့ ဆူဆန္နာဟာ
သူ႕ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး ထာဝရအခ်စ္ကို ရွာေဖြခဲ့တာပါ ၊ အရမ္းအထီးက်န္ခဲ့ရပါတယ္ ။ သူ ေမြးကင္းစအ႐ြယ္မွာပဲ သူအေမ ဆုံးပါးသြားခဲ့တယ္ ။ ၿပီးေတာ့ သူအ႐ြယ္မေရာက္ခင္မွာဘဲ သူ႕အေဖ ထပ္ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္ ။ သူ႕အေဖက သူအတြက္ေတာ့ အရာရာပါပဲ သူငယ္ခ်င္းလို.. အေမလို.. အေဖလို.. အစ္ကိုလို ျဖစ္ေနခဲ့တယ္ ။ သူအေဖဆုံးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ့အေဖလို ေယာက္်ားမ်ိဳးကိုေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ့ ဆူဆန္ ဘဝက
မေကာင္းတဲ့ ေယာက်္ားေတြနဲ႔ပဲ ဆံုဖို႔ ကံပါလာတယ္ ထင္ပါတယ္ ။

ဆူဆန္နာမွာ သိပ္ခ်စ္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရိွတယ္
အဲဒိႏွလံုးသားေၾကာင့္ပဲ လူ ၆ ေယာက္ကို ေသေန႔မေစ့ပဲ ေကာင္းကင္ဘံုကို ေစာေစာစီးစီး ပို႔ပစ္လိုက္တယ္ေလ ....

ဆူဆန္ရဲ႕ အလွက ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္
ဒါေပမယ့္ သူ႕ကို အရွိအတိုင္း လက္ခံနိုင္မယ့္သူမ်ိဳး .... သူ႕ရဲ႕ဒုစရိုက္ေတြ သုစရိုက္ေတြနဲ့ ဒီေၾကာက္စရာမ်က္ႏွာႀကီးကို လက္ခံနိုင္မယ္ လူမ်ိဳးကို သူေ႐ြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ ။

အဲဒါကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ၇ ေယာက္ေျမာက္ ေယာက်္ားပါပဲ .....

ရုပ္ရွင္အညႊန္း - DMO Entertainment

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 720p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 953 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1080x456
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 17 mins
[Translated By]:………….........:) DMO Entertainment
[Encoded By]:...................... :) R!B 7 Khoon Maaf
(2011) on IMDb


Download
953 MB
G-Drive HD
Download
953 MB
Openload HD

Tuesday, February 13, 2018

She's Out of My League (2010)


ကိုယ့္ကိုယ္ကို တျခားသူေတြျမင္တဲ့ အျမင္အတိုင္းပဲ ေနေနသလား
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ၁ ကေန ၁၀ အထိ အမွတ္ေပးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ရိွမယ္ထင္သလဲ။ 
အားလံုးၿခံဳငံုၿပီး မညာတမ္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္...

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေၾကာင္းမရိွအေၾကာင္းရွာ အထင္ႀကီးေနတဲ့သူေတြ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေၾကာင္းမရိွအေၾကာင္းရွာ အထင္ေသးေနတဲ့သူေတြ 
တျခားသူကို အေၾကာင္းမရိွအေၾကာင္းရွာ ေဝဖန္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ဖို႔က်ေတာ့ မဝံ့ရဲတဲ့သူေတြကို 
ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္

ရိုးသားမႈကေန အသိအမွတ္ျပဳခံမႈရႏိုင္သလို
ရိုးသားမႈကေန သိမ္ငယ္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သလို
ရိုးသားမႈကေန အမွန္ကို ျပန္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရိုက္ထားတဲ့ ဒီ အခ်စ္ဟာသဇာတ္ကားထဲမွာ ကိုယ္နဲ႔တိုက္ဆိုင္သြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကေလးေတြရွာၾကည့္ရင္း
ေပါ့ပါးႏိုင္ၾကပါေစ.....

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Romance
[FILE SIZE]:…………………….….:) 750 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 44 mins
[Translated By]:………….........:) စည္သူထက္
[Encoded By]:...................... :) R!B She's Out of My League
(2010) on IMDb


Download
750 MB
G-Drive HD
Download
750 MB
Openload HD

Thursday, February 1, 2018

Inkheart (2008)


မူရင္း စာအုပ္ကို အေျခခံၿပီး ရိုက္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြထဲက မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ရုပ္ရွင္သံုးသပ္သူေတြ အႀကိဳက္မေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားလဲျဖစ္ပါတယ္။ 

စာေရးဆရာႀကီး Cornelia Funke ရဲ႕ Trilogy လို႔ေခၚတဲ့ British-American-German ရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စုေပါင္းထားတဲ့ ပထမဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းဂ်ာမန္နာမည္က Tintenherz ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ စာအုပ္တစ္ရာ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခံရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းမွာ Mo (Mortimer) နဲ႔ သူရဲ႕သမီးေလး Meggie တို႔က ဥေရာပတခြင္ သြားလာေနရင္း မေမွ်ာ္လင့္ပဲ Mo ရဲ႕ အစြမ္းျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ထဲက စိတ္ကူးယဥ္ေခၚထုတ္ႏိုင္တဲ့ (အစြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆိုင္စရာေတြႀကံဳရပါတယ္။ 

မိသားစုလိုက္ ၾကည့္ေပ်ာ္တဲ့ ဇာတ္ကားေလးမို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။


#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Adventure, Family, Fantasy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 759 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 46 mins
[Translated By]:………….........:) ဇင္ေအာင္
[Encoded By]:...................... :) R!B Inkheart
(2008) on IMDb


Download
759 MB
G-Drive HD
Download
759 MB
Openload HD

Friday, January 26, 2018

A Single Shot (2013)


အေၾကာင္းအရင္းရိွလို႔ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာေစပါတယ္...
အဲဒီ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုထဲကပဲ အက်ိဳးဆက္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္...

ဒီဇာတ္ကားထဲက ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြအားလံုးရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းကလည္း တစ္ခုထဲပါပဲ...
အမဲလိုက္မုဆိုး John Moon ရဲ႕ မေတာ္တဆေတြ႔ႀကံဳမႈကေန စတင္ၿပီး တုန္လႈပ္စရာကိစၥေတြျဖစ္လာတာပါပဲ....

ဒီဇာတ္ကားက Tempo တင္တဲ့ေနရာမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆြဲေခၚသြားပါတယ္....
အရမး္ေအးလြန္းတယ္လို႔ ထင္ေကာင္း ထင္ႏိုင္ပါတယ္....
ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပံုစံက ဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒိုင္းထက္ သရုပ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ Emotional State ကို ပိုၿပီး ဦးစားေပး ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။

R-rated ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသက္ျပည့္သူမ်ားသာ ၾကည့္သင့္ပါေၾကာင္း...

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Crime, Drama, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 863 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 48 mins
[Translated By]:………….........:) Lotus Black
[Encoded By]:...................... :) R!B A Single Shot
(2013) on IMDb


Download
863 MB
G-Drive HD
Download
863 MB
Openload HD

Tuesday, January 23, 2018

The Bag Man (2014)


အိတ္ထဲမွာ ဘာရိွသလဲ 
Killing Machine လို႔ တင္စားေခၚတဲ့ John ကို သူ႔ရဲ႕သူေဌးက အိတ္တစ္လံုးကို သြားယူခိုင္းပါတယ္။
အိတ္ကို မိုတယ္တစ္ခုရဲ႕အခန္းအမွတ္္ ၁၃ မွာ ယူလာၿပီး ေစာင့္ေနရံုပါပဲ။
လိုက္နာရမယ့္အခ်က္က တစ္ခုပဲ
အိတ္ကို လံုးဝ ဖြင့္မၾကည့္ဖို႔ပါ။
ၾကားမွာ ဒီအိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳၿပီး
အိတ္ကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့....

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Crime, Drama, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 815 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 48 mins
[Translated By]:………….........:) Tloop
[Encoded By]:...................... :) R!B The Bag Man
(2014) on IMDb


Download
815 MB
G-Drive HD
Download
815 MB
Openload HD

Thursday, January 11, 2018

Kaanchi (2014)


အစိုးရနဲ႔ ဥပေဒကို စိန္ေခၚရေအာင္ နင္က ဘာမို႔လို႔လဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖက ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ရိွပါတယ္။ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ့ ပံုစံထဲက ေဖာက္ထြက္သူမ်ားကို ေတာ္လွန္သူ ပုန္ကန္ျခားနားသူလို႔ သတ္မွတ္ေပမယ့္ ဘာအတြက္ ေတာ္လွန္တာလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက်သိတဲ့သူ နည္းပါလိမ့္မယ္။
ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ေခတ္သစ္ရဲ႕ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရမလဲဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေလးပါ။ 
၁။ Fear No Evil
၂။ Do what is Right
၃။ Fight For your Right
ေခတ္သစ္အိႏၵိယ လူငယ္ေတြကို ေထာက္ျပတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမး္အပိတ္မွာလဲ ရာဘင္ျဒားနတ္ တဂိုးရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ေလးနဲ႔ အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။
ၾကည့္ရႈခံစားေပးၾကပါဦး...

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Musical, Romance
[FILE SIZE]:…………………….….:) 815 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 31 mins
[Translated By]:………….........:) ဇင္ေအာင္
[Encoded By]:...................... :) R!B Kaanchi
(2014) on IMDb


Download
967 MB
G-Drive HD
Download
967 MB
Openload HD

Monday, January 8, 2018

Moonwalkers (2015)


"အပိုလို ၁၁ အာကာသယာဥ္သာ လကမာၻေပၚကို ပထမဆံုး ေျခမခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ ထင္သလဲ"

ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ေခါင္းစားေနတဲ့ အေမရိကန္က အႀကီးတန္းအရာရိွေတြရဲ႕ Plan B လို႔ေခၚတဲ့ အရံထားတဲ့ အစီအစဥ္ကို ကေရာ္ကမယ္ ရူးသြပ္တဲ့ရိုက္ကြက္ေတြနဲ႔ သေရာ္ၿပီး ရိုက္ကူးထားတဲ့ R-rated အမ်ိဳးအစားဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဟာလီဝုဒ္တို႔ CIA တို႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတို႔ ဗီယမ္နမ္စစ္ပြဲအေၾကာင္းတို႔ စတဲ့ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိထိမိမိ သေရာ္ထားပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာ ဘယ္လိုဆိုတာေတြပါ ထည့္ေျပာသြားပါတယ္။

Poster ထဲမွာ ေရးထားသလိုပဲ Based on the true conspiracy theory ပါ။ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားသူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ ေတာ္ရံုမၾကည့္သူေတြေတာင္ ျမင္တာနဲ႔ သိမယ့္ သူေတြပါ။
ၾကည့္ရႈခံစားေပးၾကပါဦး....

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 815 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 47 mins
[Translated By]:………….........:) ေက်ာ္စြာ
[Encoded By]:...................... :) R!B Moonwalkers
(2015) on IMDb


Download
815 MB
G-Drive HD
Download
815 MB
Openload HD

Tuesday, January 2, 2018

Wicked Blood (2014)


ဒီဇာတ္ကားမွာ Poster ၾကည့္ကတည္းက တိုက္ခိုက္ခန္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေတြပါတယ္ဆိုတာေတာ့ ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ အဓိကေျပာခ်င္တာက ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီး Abigail Breslin အေၾကာင္းပါ။( :P :P :P)
၁၉၉၆ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ဖြား မင္းသမီးေလးဟာ အရင္က Comedy နဲ႔ Drama ရုပ္ရွင္၊ရုပ္သံစီးရီးေတြ မွာ ပိုနာမည္ရေနရာကေန Wicked Blood လို႔ အၾကမ္းအရမ္းကားမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတာက ရသတစ္မ်ိဳးခံစားရေစပါတယ္။ "This May Sound Crazy" "Mixtapes & Winter Coats" စတဲ့ စာအုပ္ေတြကို ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေရးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Forbes Magazine ရဲ႕ "Young Hollywood's Top-Earning Stars" စာရင္းမွာ နံပါတ္ ၈ ေနရာကို ရခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးပါ။ Little Miss Sunshine (2006) ဇာတ္ကားနဲ႔ Academy ဆု စကာတင္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းသာႀကီးအေၾကာင္းကေတာ့ အထူးေျပာမေနေတာ့ပါဘူး. :P :P :P
အားလံုးသိၿပီးသား ျဖစ္လို႔ပါ။ 
ၾကည့္ရႈခံစားေပးၾကပါဦး.....

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Crime, Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 814 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 32 mins
[Translated By]:………….........:) Tlopp
[Encoded By]:...................... :) R!B Wicked Blood
(2014) on IMDb


Download
814 MB
G-Drive HD
Download
814 MB
Openload HD

Friday, December 29, 2017

Seven Psychopaths (2012)


ဒီဇာတ္ကားကို ပညာရွင္ေတြ ေဝဖန္တာထက္ ၾကည့္ရႈသူေတြ ေဝဖန္ထားတာ ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရပါတယ္။ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာတစ္ဦးနဲ႔ စထားေပမယ့္ ဇာတ္ကြက္တိုင္းမွာ ေျပာထားတဲ့ စကားေတြက အရမ္းကို သဘာဝက်က်ရယ္ရပါတယ္။ 

ဒီလို ရယ္ရလို႔ ဟာသကားသက္သက္သာမက Crime ဆန္တဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။  ဒီဇာတ္ကားထဲက Character တစ္ခုခ်င္းစီကို အေသးစိတ္ဖန္တီးထားတဲ့ အခ်က္ကလည္း သေဘာေခြ႔စရာပါပဲ။ 

ေဝဖန္ခ်က္တစ္ခုမွာဆိုရင္ "ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီဇာတ္ကားကိုၾကည့္ၿပီး အလုိမက်ရင္လည္း လုံးဝ အလိုမက်ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳက္ရင္လည္း လံုးဝ အလိုက်ျဖစ္လိမ့္မယ္" လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

Camera အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာအေနနဲ႔လည္း ကယ္လီဖိုနီးယားေတာင္ပိုင္းရဲ႕ေနေရာင္ကို အားျပဳရိုက္ထားၿပီး အေရာင္စပ္အသံုးျပဳပံုကလည္း အျခားရုပ္ရွင္မ်ားနဲ႔ ကြဲျပားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုထားပါတယ္။

R-rated ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ပါေၾကာင္း.....

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Crime
[FILE SIZE]:…………………….….:) 815 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1080x720
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 50 mins
[Translated By]:………….........:) Tlopp
[Encoded By]:...................... :) R!B Seven Psychopaths
(2012) on IMDb


Download
815 MB
G-Drive HD
Download
815 MB
Openload HD

Tuesday, December 26, 2017

The Lovely Bones (2009)ဒီ႐ုပ္ရွင္ဟာ အၫႊန္းေရးျပဖို႔ တကယ္ခက္ခဲတဲ့ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ခုပါ ။ ၾကည့္ခ်င္ေအာင္ ေရးျပရရင္ ၾကည့္ခ်င္မွာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ သေဘာ႐ိုးေလာက္ပဲ ေျပာျပပါရေစ ...

ရင္ထဲမွာ တကယ္ခံစားလာရရင္ စာအျဖစ္ ခ်ေရးျပရမွာ ခက္သလိုပဲေပါ့ ......

၁၉၇၃ ခု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွာ ဆူဇီဆယ္လ္မန္ ဆိုတဲ့ မိန္းကေလး အိမ္ကေန ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္ ။ ဆူဇီေပ်ာက္ဆံုးမႈနဲ႔ အတူ ဆူဇီအေဖဟာ အိမ္နီးနားခ်င္း ေဂ်ာ့ဟာဘီကို မသကၤာျဖစ္မိတယ္ ။ ရဲေတြကေရာ လူသတ္သမားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာလား ၊ ဆူဇီ အေဖကေရာ သူ႕သမီး ေသဆံုးသြားတာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာလား ။

နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ Mark Wahlberg နဲ႔ Rachel Weisz သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဇာတ္လမ္းပံုစံက တစ္မ်ဳိးပါပဲ ၊ ပံုမွန္ သမာ႐ိုးက် ဇာတ္လမ္းကေန ခြဲထြက္ၿပီး ေသျခင္းရဲ႕ အျခားတစ္ဘက္ ဆက္ကူးမတ္ကူးကာလမွာ လြင့္ေျမာေနရင္းကေန အႀကိမ္ႀကိမ္ စိတ္ထဲကေန ေျပာျပေနသလိုမ်ဳိးေလး ဇာတ္လမ္းကို စီစဥ္ထားတယ္ ။

ဖခင္တစ္ေယာက္က သူ႕သမီးအေပၚ ထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္တြင္း စိတ္ပူပင္မႈေတြကို အဓိကထားၿပီး လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ျပသြားႏိုင္တယ္ ။ အခုတစ္ေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြလိုပါပဲ စိတ္ကိုခိုင္ခိုင္ထားၿပီး ၾကည့္သင့္ၿပီး ပညာယူေလ့လာသင့္တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္း တစ္ကားပါပဲ ။


ရုပ္ရွင္အညႊန္း - Wai Linn Kyaw

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Fantasy, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 917 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1080x720
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 15 mins
[Translated By]:………….........:) Wai Linn Kyaw
[Encoded By]:...................... :) R!B The Lovely Bones
(2009) on IMDb


Download
917 MB
G-Drive HD
Download
917 MB
Openload HD

Saturday, December 23, 2017

The Hangover 1+2+3


ပိတ္ရက္ရွည္ရတဲ့ကာလမွာ Hangover ျဖစ္တက္သူမ်ားကို အမွတ္ရတဲ့အေနနဲ႔ ၁၊၂၊၃ ျပန္ေပါင္းထုတ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အညႊန္းကေတာ့ ၁ အတြက္ပဲ ပါပါတယ္။ ၂ နဲ႔ ၃ ကလည္း အညႊန္းေရးစရာမလိုေအာင္ ေကာင္းပါေၾကာင္း ႏွင့္ R rated ဇာတ္ကားျဖစ္ပါေၾကာင္း.....

Genre ကေတာ့ ဟာသ ပါပဲ... အခုတေလာ ျပန္ၾကည့္ျဖစ္တဲ့ ဟာသကားေတြထဲမွာ အၾကိဳက္ဆံုးလို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္..

အဓိကသရုပ္ေဆာင္ ေလးဦးပါပါတယ္.. အကုန္လံုး ဟသဇတ္ရုပ္ကို ပိုင္နိဳင္တဲ့.. နာမည္ရသရုပ္ေဆာင္ေတြခ်ည္းပါပဲ....

သူတို႕ရဲ႕ Character ေတြကို စပ္စုၾကည့္ရရင္ျဖင့္...  

Doug Billings (Justin Bartha )
             Doug ဟာ ေနာက္ႏွစ္ရက္အတြင္း မဂၤလာေဆာင္မယ့္ သတို႕သားေလာင္းပါ.. သူ႕ရဲ႕ bachelor party အတြက္.. Las Vegas အထိ သြားျပီး ကဲမယ့္ သူတစ္ေယာက္ပါ.. သူနဲ႕အတူ သူ႕ေယာက္ဖ ၊ သူ႕သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ပါ Las Vegas ကိုေခၚသြားခဲ့ပါတယ္.. ေယာက္ကၡမကေတာင္ သူေတာ္ေတာ္တန္ဖိုးထားတဲ့ ေရွးေဟာင္း ေငြေရာင္ Mercedes ကားၾကီးကိုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် ေပးလိုက္ပါေသးတယ္......

Phil Wenneck (Bradley Cooper)
             သတို႕သားေလာင္း ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း မိန္းမနဲ႕ ကေလးတစ္ေယာက္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းဆရာပါ.. Las Vegas ကိုသြားမယ့္ ခရီးစဥ္ အတြက္ ေတာ္ေတာ္အားခဲထားပါတယ္  ေနာက္ပိုင္း Doug ေပ်ာက္သြားေတာ့ သူကပဲ ဦးေဆာင္ ျပီး ရွာေဖြခဲ့ရသူပါ..

Stu Price (Ed Helms)
               သူလဲ သတို႕သားရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းပါပဲ သြားဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ေပါ့ ... အဲ.. သူက မယက (မယားေၾကာက္) မယူရေသးတဲ့ မိန္မကို ေၾကာက္ေနသူေပါ့.. bachelor party ကို Vegas ကိုသြားမယ္လို႕ေတာင္ မေျပာရဲဘဲ အျခားတစ္ေနရာကိုသြားမယ္လို႕ေရႊ႕ေျပာ ရသူပါ...

Alan Garner (Zach Galifianakis)
               သတို႕သမီးရဲ႕ ေမာင္ Doug ရဲ႕ ေယာက္ဖ ေပါ့.. သူက ခပ္ေပါေပါ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ လူတစ္ေယာက္ပါ... သူ႕နဲ႕အတူ ပါလာတဲ့ လူေတြကို ေပ်ာ္ေစခ်င္လြန္းလို႕.... အရက္ထဲ စိတ္ၾကြေဆးေတြ ထည့္တိုက္ရင္း လက္ဆလြန္သြားလို႕.. တလြဲေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ရပါတယ္... တစ္ကားလံုးမွာ သူကအခံရဆံုးပါ...

              ဇာတ္လမ္းကေတာ့.... ေနာက္ႏွစ္ရက္မွာ မဂၤလာေဆာင္မယ့္ Dogu နဲ႕ အတူ ေယာက္ဖ Alan သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ Phil နဲ႕ Stu အားလံုးေပါင္း ေလးေယာက္တို႕ဟာ... bachelor party အတြက္ Vegas ကို ထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္.. Doug ရဲ႕ ေယာက္ဖ Alan က အားလံုးကို ေပ်ာ္ေစခ်င္လို႕... အရက္တိုက္လိုက္ပါတယ္... Alan တိုက္တာေတြကို အားလံုးက တစ္ခြက္ျပီး တစ္ခြက္ေသာက္ၾကပါတယ္....

မနက္ မိုးလည္းလင္းေရာ.. သူတို႕တည္းတဲ့ Hotel အခန္းထဲ မွာ ပစၥည္းေတြ လူေတြ အားလံုးဖယုိဖယဲ ျဖစ္ေနပါတယ္.. တစ္ခန္းလံုးရွုပ္ပြျပီး ဘယ္ကမွန္းမသိ ေရာက္လာတဲ့ ၾကက္ေတြ... ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာလဲ က်ားတစ္ေကာင္ ဘီဒိုထဲမွာလည္း တစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ Phil ရဲ႕ လက္မွာလည္း ေဆးရံုက ပတ္ေပးလိုက္တဲ့ လတ္ပတ္နဲ႕ သြားဆရာ၀န္ Stu ကေတာ့ သြားတစ္ေခ်ာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး... သူတို႕ရဲ႕ကားက အလာတုန္းက Mercedes အခုေတာ့ ရဲကား ျဖစ္ေနပါျပီ... အဲ့ဒါေတြထက္ ေခါင္းပူစရာတစ္ခုက ေနာက္ႏွစ္ရက္မွာ မဂၤလာေဆာင့္မယ့္ သတို႕သားေလာင္း Doug ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားျခင္းပါပဲ
ဘယ္သူမွ ဘာမွမမွတ္မိေတာ့ပါဘူး .. အားလံုးေနာက္ဆံုး မွတ္မိတာကေတာ့ ေလးေယာက္လံုး အရက္တူတူ ေသာက္ခဲ့တာကိုပဲ မွတ္မိပါေတာ့တယ္... သူတို႕ ညကျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကို လိုက္ေဖာ္ရင္း အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ သတုိ႕သားေလာင္း ကိုျပန္ေတြေအာင္ လုိက္ရွာၾကပံုကို.. ေကာင္းမြန္တဲ့ ဟာသခန္းေတြခ်ည္းနဲ႕ပဲ သရုပ္ေဖာ္ ထားတဲ့ ဟာသကားေလးပါ..

ထူးထူးျခားျခား အေမရိကန္ လက္ေ၀ွ႕အေက်ာ္အေမာ္.. မုိက္တိုင္ဆန္ ကလည္း ဒီကားေလးထဲ မွာပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္...
ဟာသကားေကာင္းေကာင္းၾကည့္ခ်င္ရင္ ဒီကားကိုၾကည့္ပါလို႕ ကြ်န္ေတာ္က ညႊန္းပါတယ္... IMDB မွာေတာင္ 7.9/10 အထိ rating ျမင့္ေနတဲ့ ကားေလးပါ..

ရုပ္ရွင္အညႊန္း - Grammephyo (http://grammeworld.blogspot.com)

[FORMAT]:………………………….:) BluRay / 1280p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 772 MB/ 729 MB/ 815 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1080x720
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 40 mins
[Translated By] ………........…..:) မိုးစက္ ၊ gurelia
[Encoded By]:...................... :) R!B

 The Hangover
(2009) on IMDb


 The Hangover Part II
(2011) on IMDb


 The Hangover Part III
(2013) on IMDb


The Hangover (2009)
Download
773 MB
G-Drive HDThe Hangover (2009)
Download
773 MB
Openload HDThe Hangover (2011)
Download
729 MB
G-Drive HDThe Hangover (2011)
Download
729 MB
Openload HDThe Hangover (2013)
Download
815 MB
G-Drive HDThe Hangover (2013)
Download
815 MB
Openload HD