Tuesday, February 27, 2018

Jodhaa Akbar (2008)
မဂိုအင္ပါယာသည္ အာရွသမိုင္းတြင္ထင္ရွားၿပီး အိႏၵိယတြင္ ၁၅၂၆ မွ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့သည့္ အင္ပါယာႀကီးျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ၁၅၄၀ မွ ၁၅၅၅ – အခ်ိန္မွာ ဆူလတန္ ဘုရင္မ်ားလက္ေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေသာ အခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ထိုအခ်ိန္ကုိ ႏႈတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက – ၁၅၅၆ မွ ၁၇၀၇ အထိ ဘုရင္ Akbar ႏွင့္ သူ ့အရိပ္အရာကို ဆက္ခံၾကသည့္ သူ ့ သား Jahangir, Shah Jahan ႏွင့္ Aurangzeb တို ့မွ အိႏိၵယ ေဒသ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မဂုိအင္ပါယာ၏ သက္တမ္းအမွန္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀သာ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

မဂိုအင္ပါယာ၏ ပထမဆံုးဘုရင္မွာ မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ အာရွအလယ္ပိုင္းမွ Turk လူမ်ိဳးမူစလင္တဦးၿဖစ္ သည့္ Babur ( သူတို ့၏ ဘာသာၿဖင့္ Tiger ) ၿဖစ္သည္ ။သူသည္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းရွိ Delhi, Ibrahim ေဒသမွ အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ဘုရင္မ်ားကို ေအာင္ နိဳင္ၿပီး အင္ပါယာ ကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ မဂိုအင္ပါယာ၏ ပထမဆံုးၿမိဳ ့ေတာ္မွာအိႏၵိယေၿမာက္ပိုင္းရွိ Āgra ၿမိဳ ့ၿဖစ္သည္ ။ Babur သည္ အႏိၵယေၿမာက္ဖက္ေဒသမ်ားကို သိမ္းယူနိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၅၃၀ – အခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္ ။

သူ၏ သား Humayun လက္ထက္တြင္ အာဖဂန္မ်ား ႏွင့္ ဆူလတန္ ဘုရင္ Gujarāt တို ့၏ရန္အား ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆိုင္လာရသည္ ။ Humayun သည္ အာဖဂန္ ေဒသကို ေအာင္နိင္ၿပီးေနာက္ ကဘူးၿမိဳ ့ကိုသိမ္းယူကာ အခိုင္အမာ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ၁၅၅၆ – ခုႏွစ္တြင္Humayun ေသဆံုးၿပီးေနာက္ Babur ၏သားငယ္ Akbar မွ ဘုရင္ေနရာကို ဆက္ခံခဲ့သည္ ။ သူ ့လက္ထက္တြင္Humayun အခ်ိန္က ဆံုးရွံဳးခဲ့သည့္ အိႏိၵယ ေၿမာက္ဖက္မွ ဟိႏၵဴနယ္ေၿမမ်ားကို ၿပန္လည္ သိမ္းယူ နိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အင္ပါယာသည္က်ယ္ၿပန္ ့လာခဲ့သည္ ။

သမိုင္းပညာရွင္အမ်ားစုမွ မဂိုအင္ပါယာကို စတင္ထူေထာင္သူအား Akbar အၿဖစ္ သာမွတ္ယူၾကသည္ ။ သူ ့လက္ထက္တြင္အိႏိၵယေတာင္ဖက္ ေဒသမ်ားကိုေအာင္နိင္ၿပီး မဂိုအင္ပါယာ သည္ အာဖကန္နစၥတန္မွသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္အထိက်ယ္ၿပန္ ့ခဲ့သည္ ။ အသက္ ၁၄ႏွစ္မွ စတင္ကာ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ဘုရင္ Akbar အား အိႏၵိယႏုိင္ငံဟ အႀကီးျမတ္ဆုံး ဘုရင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္မွာ မဂိုဧကရာဇ္ အကဘာ ႏွင့္ အမက္ဘုရင္ ဘာမာရဲ႕ သမီးေတာ္တို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လက္ထပ္ျခင္းက သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္ ။ မင္းသမီး နာမည္ဟာ ဂ်ဳိဓ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယေန႔အထိ ယူဆခ်က္ေတြ ရိွေနတယ္ ။ သမိုင္းဆရာတစ္ခ်ဳိ႕က သူ႕ကို ဟာကာဘိုင္လို႔လည္း ေခၚၾကတယ္ ။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဟိရာခြန္ဝါလို႔ ေခၚၾကတယ္ ။ ဂ်ီယ မိဖုရား မန္မတိ နဲ႔ ဆာဟိဘိုင္လို႔လည္း ေခၚၾကေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေတာ့ သူ႕နာမည္က ဂ်ဳိဓဘိုင္ ျဖစ္လာတယ္ ။ ဒါက သမိုင္းအဆိုတစ္ခုပါ တစ္ျခားအဆိုေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္ ။

စစ္ပြဲေတြ ၊ ဘာသာေရးအ႐ႈပ္အေထြးေတြ စီးပြားေရးေတြ ၊ အာဏာလုမႈေတြ ၊ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေကာင္းတစ္ကားပါပဲ ။ ျပသခ်ိန္ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္ တစ္ဝႀကီးၾကည့္႐ႉရမယ္ ။

ရုပ္ရွင္အညႊန္း - DMO Entertainment

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 720p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Biography
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1.6 GB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1224x520
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 3h 33 mins
[Translated By]:………….........:) DMO Entertainment
[Encoded By]:...................... :) R!B Jodhaa Akbar
(2008) on IMDb


Download
1.6 GB
G-Drive HD
Monday, February 19, 2018

7 Khoon Maaf (2011)

မိန္းမတိုင္းဟာ
တစ္သက္မွာ တစ္ခါေတာ့ သူတို႔ ေယာက်္ားေတြကို သတ္ပစ္ဖို႔ စဥ္းစားဖူးတယ္ တဲ့ .....


ခင္ဗ်ားဟာ အိမ္ေထာင္သည္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕မိန္းမကို ေမးၾကည့္ပါ ။
အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကို သတ္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ သူစဥ္းစားဖူးလိမ့္မယ္တဲ့ .....

ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို႔ ခင္ဗ်ား အခုထိ အသက္ရွင္ေနလဲ သိလား?

"ကေလး"

ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ရလိုက္ရင္
မိန္းမေတြဟာ ေယာက်္ားကို ပိုၿပီး သည္းခံလာႏိုင္လာတယ္တဲ့ ... ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား အခုခ်ိန္အထိ အသက္ရွင္ေနတာေပါ့ .....

ဆူဆန္နာ အန္နာမရင္း ဂ်ိဳဟန္နာ ဆိုတဲ့
သူေဌးမ တစ္ေယာက္ ေယာက်္ား ၆ ေယာက္ထိ ယူခဲ့တယ္ အကုန္ေသကုန္တယ္ ။

တကယ္ေတာ့ ဆူဆန္နာဟာ
သူ႕ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး ထာဝရအခ်စ္ကို ရွာေဖြခဲ့တာပါ ၊ အရမ္းအထီးက်န္ခဲ့ရပါတယ္ ။ သူ ေမြးကင္းစအ႐ြယ္မွာပဲ သူအေမ ဆုံးပါးသြားခဲ့တယ္ ။ ၿပီးေတာ့ သူအ႐ြယ္မေရာက္ခင္မွာဘဲ သူ႕အေဖ ထပ္ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္ ။ သူ႕အေဖက သူအတြက္ေတာ့ အရာရာပါပဲ သူငယ္ခ်င္းလို.. အေမလို.. အေဖလို.. အစ္ကိုလို ျဖစ္ေနခဲ့တယ္ ။ သူအေဖဆုံးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ့အေဖလို ေယာက္်ားမ်ိဳးကိုေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ့ ဆူဆန္ ဘဝက
မေကာင္းတဲ့ ေယာက်္ားေတြနဲ႔ပဲ ဆံုဖို႔ ကံပါလာတယ္ ထင္ပါတယ္ ။

ဆူဆန္နာမွာ သိပ္ခ်စ္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသားရိွတယ္
အဲဒိႏွလံုးသားေၾကာင့္ပဲ လူ ၆ ေယာက္ကို ေသေန႔မေစ့ပဲ ေကာင္းကင္ဘံုကို ေစာေစာစီးစီး ပို႔ပစ္လိုက္တယ္ေလ ....

ဆူဆန္ရဲ႕ အလွက ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္
ဒါေပမယ့္ သူ႕ကို အရွိအတိုင္း လက္ခံနိုင္မယ့္သူမ်ိဳး .... သူ႕ရဲ႕ဒုစရိုက္ေတြ သုစရိုက္ေတြနဲ့ ဒီေၾကာက္စရာမ်က္ႏွာႀကီးကို လက္ခံနိုင္မယ္ လူမ်ိဳးကို သူေ႐ြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ ။

အဲဒါကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ၇ ေယာက္ေျမာက္ ေယာက်္ားပါပဲ .....

ရုပ္ရွင္အညႊန္း - DMO Entertainment

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 720p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 953 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1080x456
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 17 mins
[Translated By]:………….........:) DMO Entertainment
[Encoded By]:...................... :) R!B 7 Khoon Maaf
(2011) on IMDb


Download
953 MB
G-Drive HD
Download
953 MB
Openload HD

Tuesday, February 13, 2018

She's Out of My League (2010)


ကိုယ့္ကိုယ္ကို တျခားသူေတြျမင္တဲ့ အျမင္အတိုင္းပဲ ေနေနသလား
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ၁ ကေန ၁၀ အထိ အမွတ္ေပးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ရိွမယ္ထင္သလဲ။ 
အားလံုးၿခံဳငံုၿပီး မညာတမ္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္...

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေၾကာင္းမရိွအေၾကာင္းရွာ အထင္ႀကီးေနတဲ့သူေတြ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေၾကာင္းမရိွအေၾကာင္းရွာ အထင္ေသးေနတဲ့သူေတြ 
တျခားသူကို အေၾကာင္းမရိွအေၾကာင္းရွာ ေဝဖန္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ဖို႔က်ေတာ့ မဝံ့ရဲတဲ့သူေတြကို 
ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္

ရိုးသားမႈကေန အသိအမွတ္ျပဳခံမႈရႏိုင္သလို
ရိုးသားမႈကေန သိမ္ငယ္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သလို
ရိုးသားမႈကေန အမွန္ကို ျပန္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရိုက္ထားတဲ့ ဒီ အခ်စ္ဟာသဇာတ္ကားထဲမွာ ကိုယ္နဲ႔တိုက္ဆိုင္သြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကေလးေတြရွာၾကည့္ရင္း
ေပါ့ပါးႏိုင္ၾကပါေစ.....

#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Romance
[FILE SIZE]:…………………….….:) 750 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 44 mins
[Translated By]:………….........:) စည္သူထက္
[Encoded By]:...................... :) R!B She's Out of My League
(2010) on IMDb


Download
750 MB
G-Drive HD
Download
750 MB
Openload HD

Thursday, February 1, 2018

Inkheart (2008)


မူရင္း စာအုပ္ကို အေျခခံၿပီး ရိုက္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြထဲက မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ရုပ္ရွင္သံုးသပ္သူေတြ အႀကိဳက္မေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားလဲျဖစ္ပါတယ္။ 

စာေရးဆရာႀကီး Cornelia Funke ရဲ႕ Trilogy လို႔ေခၚတဲ့ British-American-German ရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စုေပါင္းထားတဲ့ ပထမဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းဂ်ာမန္နာမည္က Tintenherz ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ စာအုပ္တစ္ရာ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခံရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းမွာ Mo (Mortimer) နဲ႔ သူရဲ႕သမီးေလး Meggie တို႔က ဥေရာပတခြင္ သြားလာေနရင္း မေမွ်ာ္လင့္ပဲ Mo ရဲ႕ အစြမ္းျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ထဲက စိတ္ကူးယဥ္ေခၚထုတ္ႏိုင္တဲ့ (အစြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆိုင္စရာေတြႀကံဳရပါတယ္။ 

မိသားစုလိုက္ ၾကည့္ေပ်ာ္တဲ့ ဇာတ္ကားေလးမို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။


#flim2mm

[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Adventure, Family, Fantasy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 759 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1980x1080
[SUBTITLES]:………………….….:) ျမန္မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 46 mins
[Translated By]:………….........:) ဇင္ေအာင္
[Encoded By]:...................... :) R!B Inkheart
(2008) on IMDb


Download
759 MB
G-Drive HD
Download
759 MB
Openload HD